Inhoud

Welkom op de inhoudspagina van de Stichting BRIQS!

Ontworpen om stedelijke burgers in staat stellen verandering in hun leven en werken te vertalen in gebouwen door het creëren van een inclusieve open circulaire ontwikkeling. Dus om te wonen en te werken in gezonde betaalbare aanpasbare gebouwen met behoud van onze natuurlijke hulpbronnen.

Hier vind je een overzicht van projecten, producten, onderwijs en onderzoek op het gebied wonen en werken in gebouwen en terreinen van de bezienswaardigheid van de eindgebruikers en (natuurlijke) grondstoffen organisatie.

Open Bouwen is een wereldwijd principe dat al meer dan 50 jaar bestaat; zie http://www.openbouwen.nl voor de hoofdlijnen of download de geschiedenis geschreven door Prof. Stephen Kendall.

Aangezien we in de westerse wereld ongeveer 80% van onze tijd binnen doorbrengen is voor ons gebruikers van gebouwen een goed binnenmilieu zeer belangrijk. Daarom heeft de Stichting BRIQS in 2015 meegeholpen met de vertaling van dit internationale rapport voor Nederlandse gebouwen en haar gebruikers. Managementsamenvatting, Introductie en Kernbevindingen van het WorldGBC Gezondheid, Welzijn, de Productiviteit en het Business Case rapport (klik voor download).

GWP in Kantoren

Ander onderzoek naar de invloed van het binnenmilieu van groene retail gebouwen tonen verbeteringen van de werknemer prestaties tot bijna 300%. Dus we zijn nog maar net begonnen.

Vind hieronder het overzicht van projecten, producten, onderwijs en onderzoeken van wonen en werken in gebouwen en gebieden vanuit gebruikers en grondstoffen beheer.

We zijn vele voordelen en voorbeelden aan het verzamelen en publiceren, cursussen en masterclassen aan het voorbereiden en projecten aan het initiëren waar je zelf bepaalt als bewoner hoe jij woont en werkt met daarbij zorgvuldig (her)gebruik van grondstoffen en energie.

Laat je bijvoorbeeld inspireren door de vele voorbeelden van Open Bouwen in Nederland en (ver) daarbuiten. Ga naar:

Achtergrond informatie en download pagina

Woningbouw:

Voorbeeldprojecten en downloads Nederland

Voorbeeldprojecten en downloads Finland

Voorbeeldprojecten en downloads Japan

Voorbeeldprojecten en downloads Wereldwijd

Zorg gebouwen wereldwijd:

Voorbeeldprojecten en downloads zorg / utiliteitsbouw

Ontwikkelende landen:

Voorbeeldprojecten en downloads ontwikkelende steden

Voor informatie en project downloads. En kom hier regelmatig terug, want we blijven nieuwe projecten, ideeën en nuttige informatie toevoegen.

Onderzoek, Workshops en bijbehorende documenten rond Circulaire gebouwen

Daarnaast worden er nu vanuit briqs geïnitieerde workshops gehouden aan de TU Delft met medewerking van vijf andere universiteiten en hogescholen om te komen tot het meten van circulariteit van gebouwen. Daaraan doen diverse onderzoekers, docenten, promovendi, afstudeerders en deelnemers uit het bedrijfsleven mee.

ETH Zurich publiceerde dit onderzoek rapport over Open Building als basis voor Circulariteit in woningen. Het rapport werd gepresenteerd op de Open Building Congres van 11 september 2015 aan de ETH Zürich en was de eerste keer dat Circulariteit, materialen waarde en stakeholders keuzes  samen kwamen in één principe voor de gebouwen van het heden en de toekomst.

Materialen en Circulair Bouwen

Het bijbehorende onderzoeksrapport Materialen & Circulair Bouwen is gepresenteerd op 1 juli 2015 op het C2C Inspired lab TU Delft Congress. Daarnaast zal Cirkelstad zich in Materialen en Circulair Bouwen verder verdiepen met ondersteuning van BRIQS zoals verwoord op haar website. Ook vanuit Horizon2020 het EU innovatie programma wordt nader onderzoek hiernaar gedaan, primair nu gericht op circulair bouwen, niet gebouwen. Dit onderzoeksprogramma Buildings As Material Banks of BAMB onder leiding van Leefmilieu Brussel zal de komende tijd verder worden uitgebouwd.

Komend jaar zullen diverse Green Deals – contracten tussen Nederlandse overheid, onderwijs, onderzoek en ondernemingen – hiermee geholpen worden in hun vragen naar meetbaarheid van circulariteit in de economie.

Zoals de Green Deals:

 1. Circulaire Gebouwen
 2. Biobased Bouwen
 3. Fairmeter
 4. Cirkelstad
 5. Verduurzaming scholen
 6. Circulair inkopen
 7. Smart Energy Cities
 8. Hotspot voor Circulaire Economie
 9. De Groene Grachten
 10. Gelijkspanning Haarlemmermeer
 11. Verduurzaming betonketen

Graag ontvangen wij commentaar ter verbetering van onze inhoud van de site, workshops en andere producten.

Veel leesplezier!

Stichting Briqs | KvK 54198399 | Algemene Voorwaarden

Powered by WishList Member - Membership Software