Introductie – Gezondheid Welzijn Productiviteit

Ga naar: << Member Site Inhoud

GWP in KantorenIntroductie van het:

WorldGBC Gezondheid, Welzijn, de Productiviteit en de Business Case rapport (klik voor download)

Ga naar: << Managementsamenvatting

Ga naar: Kernbevindingen >>

“We vormen onze gebouwen, en daarna vormen onze gebouwen ons”

Winston Churchill

Achtergrond van het verslag

In 2013 heeft de WorldGBC gerapporteerd over ‘The Business Case for Green Building’. Een hoofdstuk, dat een hoge mate van interesse kreeg, benadrukt het deel van het onderzoek waaruit bleek dat groene gebouwen de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van hun bewoners konden verbeteren.

Dit onderwerp stijgt snel op de agenda van de wereldwijde vastgoedmarkt. Dat rapport maakte duidelijk dat meer werk nodig was om het veelbelovende wetenschappelijke onderzoek naar informatie die de zakelijke besluitvorming kan informeren te vertalen. Naast andere bevindingen, wordt er gesuggereerd dat, ondanks het bewijs van de impact ervan, een betere kwaliteit van het binnenmilieu nog geen prioriteit bij de opbouw van het ontwerp en de bouw heeft, en de weerstand blijft bestaan om het te integreren in de financiële besluitvorming.

In het rapport 2013 wordt ook gewezen op de onzekerheid over welke groene gebouwfuncties of een combinatie van functies de grootste impact heeft op de gezondheid en de productiviteit. Er wordt ook gewezen op de moeilijkheid in het omzetten van de productiviteitscijfers naar zinvolle financiële cijfers.

Doel van dit rapport

Dit rapport is een poging om momentum op te bouwen rond het onderwerp van gezondheid, welzijn en productiviteit. Het is niet bedoeld om alle van de in het verslag van 2013 gelegde uitdagingen op te lossen, maar we hopen dat het helpt om een ​​kader te bieden om dit te doen.

Het is gericht op een regulier, niet-technisch vastgoedpubliek dat terecht staat te popelen om de zakelijke voordelen van een groenere, gezondere gebouwen te begrijpen. Het is niet primair gericht op duurzaamheidsprofessionals, maar we hopen dat zij het wel gaan inzetten in hun gesprekken met klanten, collega’s en klanten.

Deel 1 geeft een overzicht van de relatie tussen kenmerken van het kantoorgebouwontwerp en de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van de gebruikers, en beoordeelt in hoeverre de strategieën om voordelen te optimaliseren om de gebruikers complementair te laten zijn aan strategieën voor minder verbruik van energie en hulpbronnen.

De bedoeling is het inzicht in de vastgoedsector te verhogen, zowel de relatie tussen gebouw en gebruiker als de financiële gevolgen van die relatie. De mate waarin ‘groen bouwen’ drijft naar betere resultaten voor de gebruikers, wordt aangepakt op een zeer transparante en eerlijke manier, die niet de route verlegt door te wijzen op de tegenstrijdigheden en uitdagingen evenals de win-wins. Deze aanpak stelt ons ook in staat te laten zien waar aanvullend onderzoek en de verdere innovaties in kantoorinrichting noodzakelijk zijn.

Deel 2 is bedoeld om kantooreigenaren, -beheerders en -gebruikers via meer duidelijkheid over de meting van de gezondheid, het welzijn en de productiviteit op de werkplek, en daarmee de uitdagingen en kansen te bieden in het vertalen van de resultaten in de financiële cijfers. Dit omvat praktische suggesties voor het omgaan met het meten op een consistente en krachtige manier. Te zijner tijd leidt dit hopelijk tot betere, consistentere gegevens en meer bewijs voor de besluiten in investeringen en het ontwerp.

Voor het verzamelen van bewijsmateriaal is een uitvoerig proces gevolgd.

Proces en scope

Dit is een complex vraagstuk, dus om de focus te behouden richten we ons in dit rapport alleen op kantoren, zowel nieuwe als bestaande. Bij gelegenheid wordt onderzoek aangehaald buiten de kantorensector, waarvan wij denken dat ze relevant is. Ook zullen de bevindingen verder resoneren dan alleen in de kantorensector.

Er is een uitvoerig proces gevolgd voor het verzamelen van bewijsmateriaal, dat werd gevoed door een projectteam dat in staat was zich te richten op meer dan 50 deskundigen uit de sector en de academische wereld en vanuit hele diverse disciplines, sectoren en locaties. Bredere diepgang werd uitgevoerd op bepaalde punten in het proces, waaronder webinars, waarmee nog eens 100 mensen werden bereikt, en gedetailleerd onderzoek van HR-professionals, die nog eens 25 belanghebbenden hebben betrokken.

In onze review van het primaire onderzoek, hebben we geprobeerd onderscheid te maken tussen de meta-analyses en enkele studies. Waar we één studie hebben gemarkeerd, dan is dat omdat we zijn ervan overtuigd dat het solide is, of dat het een groter geheel van werk vertegenwoordigt. Wanneer een verklaring wordt gepresenteerd als ‘feit’ is dit niet lichtvaardig gedaan. Tevens is elk onderdeel van het rapport het onderwerp van aanzienlijke discussie geweest tussen deskundigen op dit gebied.

Terminologie

De voorwaarden gezondheid, het welzijn en de productiviteit worden gebruikt om te proberen een hele reeks verwante en complexe vraagstukken te omvatten. Gezondheid omvat zowel lichamelijke als geestelijke gezondheid, terwijl welzijn verwijst naar bredere gevoelens of perceptie van tevredenheid en geluk (hoewel het gezegd zou kunnen worden dat het zeer nauw verwant is aan het hebben van een positieve geestelijke gezondheid). De focus op productiviteit heeft als resultaat de neiging om meer expliciet te verwijzen naar business-georiënteerde uitgangen en in het onderzoek dat we hebben beoordeeld bevat het een aantal andere taak-prestatie gebonden cijfers.

Aangezien productiviteit daarentegen ook rechtstreeks beïnvloed wordt door gezondheid en welzijn, wetende dat de afbakening tussen de drie niet gemakkelijk is, is dit niet altijd behulpzaam. In principe, hebben we gewoon het woordgebruik overgenomen vanuit het onderzoek dat we hebben onderzocht, en daarom geen bijzonder specifieke interpretatiewaarschuwing gegeven rond de terminologie. De terminologie is nader onderzocht en beschreven in de eerste hoofdstukken van deel 2, en het diagram aan het einde van het hoofdstuk met de belangrijkste bevindingen is ook nuttig voor het verkrijgen van een goed overzicht.

Korte erkenningen

Een speciale dank gaat uit naar onze sponsors JLL, Lend Lease en Skanska.

Dit rapport is ook mogelijk gemaakt door de inspanningen van de Green Building Councils van de partnerlanden, en in het bijzonder door de tijdsbesteding vanuit het GBC projectteam. Alle betrokkenen zijn volledig gecrediteerd in de erkenningen aan het einde van het rapport.

De vertaling naar het Nederlands is vervolgens in op initiatief van de DGBC verzorgd door de BRIQS foundation wat betreft de managementsamenvatting, inleiding en kernbevindingen, als bijdrage in het grote belang van transparantie in de belangen verdeling tussen gebruikers van en beleggers in groene gebouwen.

GWP in KantorenIntroductie van het:

WorldGBC Gezondheid, Welzijn, de Productiviteit en de Business Case rapport (klik voor download)

Ga naar: << Managementsamenvatting

Ga naar: Kernbevindingen >>

Ga naar: << Member Site Inhoud

Stichting Briqs | KvK 54198399 | Algemene Voorwaarden

Powered by WishList Member - Membership Software