Managementsamenvatting – Gezondheid Welzijn Prestatie

Ga naar: << Member Site Inhoud

GWP in KantorenManagementsamenvatting van het:

WorldGBC Gezondheid, Welzijn, de Productiviteit en de Business Case rapport (klik voor download)

Ga naar: Introductie >>

Ga naar: Kernbevindingen >>

Het wordt al lang beschouwd als de ultieme, maar nog schijnbaar buitenbereik zijnde, test voor de business case voor het groene gebouw: als de mens de voordelen van een groen gebouw op betrouwbare wijze gekwantificeerd zou zien, zou dit zonder enige twijfel de ROI van het investeren in groen bouwen bewijzen.

Immers, de personeelskosten, met inbegrip van salarissen en uitkeringen, is doorgaans goed voor ongeveer 90% van de zakelijke operationele kosten. En die is vele malen groter dan alle andere financiële besparingen in verband met een efficiënt ontworpen en geëxploiteerd gebouw – daarmee heeft een bescheiden verbetering van de gezondheid of de productiviteit van werknemers enorme financiële gevolgen voor werkgevers.

Dit rapport heeft niet de pretentie om deze discussie volledig het zwijgen op te leggen, maar het illustreert wel de beste en meest recente informatie van ontwerpkenmerken van een gebouw waarvan bekend is dat deze positieve effecten op de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van de kantoorgebruikers hebben en maakt de mogelijke financiële implicaties zichtbaar.

Verder – en daarmee onderscheidt dit rapport zich van andere gelijkwaardige inspanningen – biedt het een high-level raamwerk om te beginnen met het bijhouden van de effecten van de gebouwen op de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van medewerkers.

Met andere woorden, het legt de basis in beantwoording voor bedrijven die beginnen met deze prikkelende vraag over wat groen bouwen oplevert.

De relatie tussen kantoorinrichting en kantoorgebruikers

Er werden teams van deskundigen uit de hele wereld bij elkaar gebracht om een ​​reeks van kantoorinrichting factoren te onderzoeken: van de luchtkwaliteit binnenshuis, het thermisch comfort en daglichttoetreding, akoestiek, interieur, uitzicht en Biophilia. De effecten van de locatie en voorzieningen daarbij werden ook beschouwd.

Het bewijs werd samengesteld, besproken en gesynthetiseerd. Het is overweldigend dat onderzoek duidelijk aantoont dat het ontwerp van een kantoor een materiële impact heeft op de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van de gebruikers.

Hoewel dit voor velen misschien overduidelijk klinkt en vanzelfsprekend lijkt, is het nodig om dit luid en duidelijk te zeggen, omdat dit bewijs nog niet op schaal is te vertalen in het ontwerp en de financiering van beslissingen, zeker niet in alle delen van de wereld.

Met de presentatie van het bewijs op een duidelijke en beknopte manier, is dit rapport bedoeld om momentum op te bouwen en geeft het vastgoedmanagers een deel van de munitie en communicatie-instrumenten die nodig zijn om dit te veranderen.

Personeelskosten, met inbegrip van salarissen en uitkeringen, zijn gewoonlijk goed voor ongeveer 90% van de operationele kosten van het bedrijf.

Dit rapport bevat een eenvoudig en hoogwaardig kader voor het meten van resultaten van de organisatie om die vervolgens weer te verbinden aan de fysieke kenmerken van de gebouwen en naar de perceptie van de werknemers.

Impact Meten: hoe mijn gebouw mijn medewerkers beïnvloedt?

Een van de belangrijkste belemmeringen voor de integratie van de effecten en de overwegingen van het bouwen op de bewoners is het vertalen naar zakelijke beslissingen daarover en heeft verwarring veroorzaakt rond wat en hoe te meten.

Dit rapport bevat een eenvoudig, hoog niveau systeem voor het meten van resultaten van de organisatie en brengt het verband terug rond het verbonden worden met de fysieke kenmerken van de gebouwen en de perceptie van de werknemers. Veel organisaties zitten al op een schat aan informatie die, door eenvoudig uiteenrafelen, nieuwe strategieën op kan leveren voor onmiddellijke verbetering van hun twee grootste uitgaven: mensen en locaties, en de relatie tussen die twee.

Door bedrijven aan te moedigen om dit voor zichzelf te doen in hun eigen gebouwen, hopen we dit business case argument persoonlijk en toetsbaar te maken.

Gezond, productief … groen?

We zijn zeer transparant ingegaan op de wijze waarop strategieën om gezondheid, welzijn en productiviteit resultaten te maximaliseren compatibel zijn met (en zelfs versterkt worden door) strategieën om energie en hulpbronnen te minimaliseren. Het lijkt vaak op een ‘vicieuze cirkel’ van een goed ontwerp, dat werkt voor zowel mens en milieu, bijvoorbeeld het maximaliseren van daglicht, waarmee de gebruiker controle krijgt, en het ontwerpen rond biodiversiteit.

Er zijn echter ook enkele tegenstrijdigheden en uitdagingen en de win-wins, met name in warme en vochtige klimaten. Dit toont het belang van de doorlopende product en systeem innovatie om de energie-efficiëntie te verhogen en het verbeteren van de ervaring voor gebruikers; en de noodzaak voor de vastgoedsector om koers te houden om het netwerk koolstofarm te maken door de installatie van hernieuwbare energiebronnen en de koolstofarme oplossingen op lokale schaal.

In ieder geval, het verslag van bevindingen bevestigt onmiskenbaar dat voordelen van gebouwen voor mensen optimaal kunnen zijn, waarmee de wereld beter af is. Koolstofarm, efficiënte inzet van hulpbronnen, gezond en productief: fundamenteel gaat dit over een hogere kwaliteit gebouwen.

GWP in KantorenManagementsamenvatting van het:

WorldGBC Gezondheid, Welzijn, de Productiviteit en de Business Case rapport (klik voor download)

Ga naar: Introductie >>

Ga naar: Kernbevindingen >>

Ga naar: << Member Site Inhoud

Stichting Briqs | KvK 54198399 | Algemene Voorwaarden

Powered by WishList Member - Membership Software