Zorg voorbeelden van Open Bouwen

<< Site Inhoud

<< Vorige pagina met wereldwijd voorbeelden

Van de vele zorgprojecten in de wereld die ons bekend zijn volgt hier een presentatie:

Het Amerikaanse Pentagon is mede-financier van de ziekenhuizen waar haar medewerkers – de verschillende onderdelen van het leger – gebruik van maken. Het Pentagon eist nu wereldwijd een scheiding van drager en inbouw. Deze scheiding is als voorwaarde opgenomen in haar investeringsprogramma. De reden daarachter is dat de grote, doorlopende ontwikkelingen in zorgaanbod en organisatie op gespannen voet staan met de lange termijn investeringen in gebouwcasco’s. Daarnaast is er in zorg altijd een grote samenhang tussen zorginvulling en inbouw vanuit klimaats- en indelingseisen. Het Pentagon heeft wereldwijd contacten met meer dan duizend ziekenhuizen waar volgens deze eisen wordt gebouwd. Het Veteranenprogramma van het Pentagon is hier nog niet bij betrokken, maar volgt mogelijk later. Bekijk het Engelstalige samenvattende onderzoeksdocument fase 1 Healthcare Facility US Army

(volledige document op aanvraag) en de powerpoint presentatie van de voortgang daarin. De verwachting is dat binnen een jaar vervolg documenten beschikbaar komen.

Het canton Bern in Zwitserland bouwt al haar vastgoed voor onderwijs, zorg, kantoren en andere overheidsfuncties al twintig jaar volgens de scheiding tussen drager en inbouw. Elke drager wordt geacht geschikt te zijn voor alle reguliere utiliteitsfuncties. Inmiddels zijn verschillende gebouwen of delen daarvan al van functie veranderd wat interessante leer- en terugverdienmomenten heeft opgeleverd. Deze Engelstalige download gaat over het ziekenhuis 2015-09-12 10.09.22en een achtergrond document en download over de basisprincipes. Op 12 september 2015 heeft stichting BRIQS het ziekenhuis mogen bezoeken onder begeleiding van het kennisteam van het Canton na afloop van het Open Bouwen wereldcongres aan de ETH in Zurich.

>> Volgende pagina met voorbeelden voor ontwikkelende steden

<< Site Inhoud

Stichting Briqs | KvK 54198399 | Algemene Voorwaarden

Powered by WishList Member - Membership Software